Lottning Långfredagscupen

Lottning Cupen

2020-04-09

Första omgången i Långfredagscupen är klar.

Med anledning av det rådande läget bevakar vi utvecklingen och anpassar vi vår verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att dels förebygga, men också för att säkerställa våra medarbetare och våra kunders hälsa och säkerhet.