Integritetspolicy

Nynäs Bowling hantering av personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Med personuppgifter avses varje slags information (både direkt och indirekt) som kan kopplas till en levande person. Typiska personuppgifter är t.ex. personnummer, namn och adress, bilder, ljudupptagningar, mejladress eller IP-adress. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, som till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring eller bearbetning.

Personuppgiftsansvar
Nynäs Bowling är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det ansvaret tar vi med stort allvar och kommer genom denna policy att beskriva på ett transparent och tydligt sätt hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss genom mejl, telefon eller brev.
Nynäs Bowling AB, Idunvägen 25, 149 33  Nynäshamn
Org.nummer: 559416-5234
Telefon: 08-52400800
E-post: info@nynasbowling.se

När behandlar vi dina personuppgifter?
Bowlinghallen behandlar dina personuppgifter vid bokning eller köp av aktivitet/produkt i bowlinghallen som t.ex. bowling, femkamp, restaurangbesök, barnkalas eller när du anmäler dig som prenumerant av våra nyhetsbrev. Samt vid administrativ hantering vid sportbowling, som t.ex. skåpregister. Vi behandlar även dina personuppgifter när du ansöker om anställning, eller i övrigt söker kontakt med oss.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
De uppgifter som Nynäs Bowling har är sådana som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina bokningar, köp och hur du använder våra tjänster.

Varför och vad samlar vi in för uppgifter?
Beroende på relationen/ändamålet du har till Nynäs Bowling sparas olika personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar registreras i olika register utifrån relation/ändamål och används dels för att administrera kund- och medlemförhållandet - dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera vår relation.
Vid bokning av t.ex. aktivitet eller restaurangbesök förekommer det att kunden/huvudkontakten lämnar personuppgifter som namn och allergier om andra personer som är med i bokningen. Vi förutsätter att kunden/huvudkontakten har fått samtyckte att lämna ut dessa personuppgifter från alla personer som är med i bokningen.

Här nedan beskriver vi olika ändamål/relation du har till bowlinghallen och vilka personuppgifter vi behandlar.

Bokning av bowlingbana För- och efternamn, mejladress samt telefonnr till huvudkontakt, förnamn på resterande personer i bokning, köphistorik , tid och datum för aktivitet, dialoghistorik(te x mejl),
Bokning av Buffé För- och efternamn, mejladress samt telefonnr till huvudkontakt, ev. allergier eller matpreferenser, tid och datum för aktivitet, dialoghistorik(te x mejl),
Bokning av restaurangbesök För- och efternamn, mejladress samt telefonnr till huvudkontakt, köphistorik, ev. allergier eller matpreferenser, tid och datum för aktivitet, dialoghistorik(te x mejl),
Barnkalas För- och efternamn, mejladress samt telefonnr till huvudkontakt/förälder, barnets namn, barnets ålder, ev. allergier eller matpreferenser, tid och datum för aktivitet, dialoghistorik(te x mejl),
Företagsbokning av aktiviteter eller restaurangbesök Namn, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, dialoghistorik(te x mejl), köphistorik , tid och datum för aktivitet
Hyra skåp För- och efternamn, mejladress samt telefonnummer
Medlem i bowlinglag För- och efternamn
Medlem i Interna Ligan För- och efternamn, mejladress, telefonnummer

Utöver exemplen ovan använder Nynäs Bowling webbplats så kallade cookies när du besöker vår webbplats. För att läsa mer om hur vi använder cookies, läs gärna vår cookiepolicy.
Nynäs Bowling samlar inte in någon information om kontokortsbetalningar. All betalningsinformation som sparas i kassasystemet hanteras av tredjepartsleverantörer som är personuppgiftsansvariga för den behandlingen.

Uppgifter kring allergier eller mat preferenser samlas in av Nynäs Bowling vid t.ex. bokningsprocessen av restaurangbesök eller barnkalas. Uppgifterna samlas in för att ska kunna skapa en bättre restaurangupplevelse. Uppgifterna rensas efter besöket.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
De finns även i några av de administrativa verktyg vi använder och kommer dela dina personuppgifter med (se nedan).

Leverantör
Open Solution
Meriq
Visma
Ready Digital

Ändamål
Kassasystem
Bokning- och bowlingsystem
Bokföring-och faktureringssystem
Hemsideleverantör med hosting och email

Vid behandling av personuppgifter i någon annan situation, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. I de fall att personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig dvs. tillhandahålla aktiviteten, produkten eller restaurangbesöket, fakturera m.m. Nynäs Bowling behåller inte dina uppgifter längre än fem år efter att kundförhållandet upphört. Om du anmält dig som prenumerant av våra nyhetsbrev kan du när som helst avregistrera dig, uppgifterna sparas så länge som du kvarstår som prenumerant. De uppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla de krav som är satt på oss enligt Sveriges Bokföringslag sparas i 7 år.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har alltid rätt till att begära ut vilka personuppgifter Nynäs Bowling har sparade om dig eller kontakta oss för att få mer information om registerutdrag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi raderar då alla dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att personuppgifter ändras, rättas eller kompletteras. För att få mer information, radera eller begära ändring av personuppgifter, kontakta oss.